Inloggen via:

CASHWeb Nmbrs

Zoals u in de media gezien heeft gaat het allemaal heel snel met het corona virus en zijn allerlei maatregelen aangekondigd. Dit alles om de gevolgen zoveel mogelijk in de hand te houden. Een van de maatregelen betreft het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Wij willen daar als kantoor ook aan meewerken.

Daarom hebben wij besloten om vanaf 16 maart tot en met maandag 6 april ook thuis te werken en geen fysieke afspraken te maken als het niet echt noodzakelijk is. Alle werkzaamheden kunnen uiteraard gewoon doorgaan en telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar via ons kantoornummer en mobiel. Wij verzoeken u documenten zoveel mogelijk digitaal bij ons aan te leveren. Mocht dat te veel zijn, dan heeft het onze voorkeur om de documenten per post naar ons te versturen of te deponeren in onze brievenbus bij kantoor.

Hiernaast willen wij u laten weten dat de overheid regelingen heeft waar u als ondernemer gebruik van zou kunnen maken indien u als gevolg van het coronavirus financiële en/of fiscale schade ondervindt. Dat gaat in ieder geval om het volgende :

Uiteraard kunnen wij u hierbij ook ondersteunen indien u dat nodig vindt.