Inloggen via:

CASHWeb Nmbrs

Het voeren van uw salarisadministratie vereist veel tijd en kennis. U dient de wet- en regelgeving goed bij te houden, de wijzigingen in cao’s en bedrijfstakregelingen te volgen en loonstroken foutloos en op tijd te versturen. Overduin&Kreft neemt het u allemaal graag uit handen, zodat u zich kunt richten op de kernactiviteiten van uw onderneming.

Wij staan onze klanten bij in het totale administratieve- en financiële proces. Indien gewenst verzorgen we zelfs het volledige betalingsverkeer.

Peter Kreft, directeur

Onze diensten op het gebied van salarisadministratie:

  • Voeren van uw loon- en salarisadministratie en leveren van salarisstroken en jaaropgaven
  • Verzorgen van aangifte loonbelasting
  • Aanmelden van werknemers bij de belastingdienst, de bedrijfstak- en pensioenfondsen
  • Advisering op het gebied van personeelszaken en daarmee samenhangende zaken