Inloggen via:

CASHWeb Nmbrs

Uw boekhouding is de basis voor de toekomst van uw onderneming. Het is tevens een hulpmiddel om uw adviseurs van informatie te voorzien. Overduin&Kreft houdt uw financiële administratie up to date. We verzorgen uw volledige boekhouding op ons kantoor.

Ik ben een ‘medewerker van het eerste uur’. Toch is het werk na al die jaren niet stoffig. Sterker nog, het cliëntenbestand en het dagelijks contact met ondernemers maken het werk nog steeds uitdagend.

Richard Buitenhek, medewerker

Wij verwerken de administratie in een jaarrapport, inclusief balans, resultatenrekening en een toelichting daarop. Indien u dat wenst, verstrekken wij periodieke rapportages per maand, kwartaal of halfjaar. Zo krijgt u gedurende een boekjaar een goed beeld van de stand van zaken in uw onderneming. Een beeld dat u in staat stelt om adequaat uw onderneming aan te sturen.

We zetten dus uw financiële administratie op, we verwerken periodiek alle gegevens en we begeleiden en adviseren u, indien u uw eigen administratie wilt voeren.

Overduin Kreft maakt gebruik van de software van Visma, Cash en Unit4 FiscaalGemak.