Inloggen via:

CASHWeb Nmbrs

Uw boekhouding is de basis voor de toekomst van uw onderneming. Het is tevens een hulpmiddel om uw adviseurs van informatie te voorzien. Overduin&Kreft houdt uw financiële administratie up to date. We verzorgen uw volledige boekhouding op ons kantoor.

Wij staan onze klanten bij in het totale administratieve- en financiële proces. Indien gewenst verzorgen we zelfs het volledige betalingsverkeer.

Peter Kreft, directeur

Wij verwerken de administratie in een jaarrapport, inclusief balans, resultatenrekening en een toelichting daarop. Indien u dat wenst, verstrekken wij periodieke rapportages per maand, kwartaal of halfjaar. Zo krijgt u gedurende een boekjaar een goed beeld van de stand van zaken in uw onderneming. Een beeld dat u in staat stelt om adequaat uw onderneming aan te sturen.

We zetten dus uw financiële administratie op, we verwerken periodiek alle gegevens en we begeleiden en adviseren u, indien u uw eigen administratie wilt voeren.

Overduin Kreft maakt gebruik van de software van Visma, Cash en Unit4 FiscaalGemak.