Inloggen via:

CASHWeb Nmbrs

Beleid Overduin & Kreft gevolgen Coronavirus - Meer informatie ›

Uw boekhouding is de basis voor de toekomst van uw onderneming. Het is tevens een hulpmiddel om uw adviseurs van informatie te voorzien. Overduin&Kreft houdt uw financiële administratie up to date. We verzorgen uw volledige boekhouding op ons kantoor.

Dit kantoor sluit écht aan op de wensen van de klant en denkt ook commercieel goed mee. Juist dat maakt dat ik hier graag werk.

Joost van Klink, medewerker

Wij verwerken de administratie in een jaarrapport, inclusief balans, resultatenrekening en een toelichting daarop. Indien u dat wenst, verstrekken wij periodieke rapportages per maand, kwartaal of halfjaar. Zo krijgt u gedurende een boekjaar een goed beeld van de stand van zaken in uw onderneming. Een beeld dat u in staat stelt om adequaat uw onderneming aan te sturen.

We zetten dus uw financiële administratie op, we verwerken periodiek alle gegevens en we begeleiden en adviseren u, indien u uw eigen administratie wilt voeren.

Overduin Kreft maakt gebruik van de software van Visma, Cash en Unit4 FiscaalGemak.