Inloggen via:

CASHWeb Nmbrs

Overduin&Kreft valt net als bijvoorbeeld banken en notarissen onder de ‘Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme’ (WWFT). Deze wet richt zich enerzijds op de vaststelling van de identiteit van de klant en anderzijds op een inschatting van het risico op witwassen en terrorismefinanciering, alsmede op het melden van ‘ongebruikelijke transacties’. 

Volgens de WWFT moeten wij de identiteit van onze klanten en achterliggende personen vaststellen. Voor klanten van vlees en bloed volstaat veelal een controle van de identiteit, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Wij maken daarvan een kopie voor ons dossier (toezending door de cliënt is niet voldoende). Voor rechtspersonen, zoals BV’s en stichtingen, kunnen we doorgaans uit de voeten met een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de oprichtingsakte. Daarnaast hebben we de gegevens nodig van bestuurders en aandeelhouders (met een belang van tenminste 25%).

Wij zijn wettelijk verplicht een ongebruikelijke transactie te melden als een cliënt aan of via ons een kastransactie verricht van € 15.000 of meer. Ook als wij andere transacties constateren die leiden tot het vermoeden dat sprake kan zijn van witwassen of financiering van terroristische activiteiten, moeten wij dit melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Speciale aandacht is er voor de Politically Exposed Persons (PEP), die volgens internationale opvattingen een verhoogd risico vormen op witwassen en financiering van terroristische activiteiten.